Giới thiệu

Nguyễn Thành Nam

NGUYỄN THÀNH NAM

Tôi là Nguyễn Thành Nam, một người có niềm đam mê lớn với công nghệ, đặc biệt là Blockchain. Công nghệ này có tiềm năng vô cùng to lớn trong tương lai. Vì vậy tôi tạo nên website này để giúp mọi người hiểu hơn về Blockchain và nắm bắt những cơ hội đang tới.

 

Reed Hastings đã từng nói –

Thời kỳ đồ đá – Thời kỳ đồ đồng – Thời kỳ đồ sắt. Chúng ta xác định toàn bộ lịch sử của nhân loại qua công nghệ mà họ sử dụng

Giống như sự xuất hiện của Internet, sự ra đời của công nghệ Blockchain sẽ làm thay đổi cách mà mọi thứ đang vận hành. Đây là cơ hội lớn cho bất kỳ ai biết nắm bắt.

Website này được tạo ra với mục đích chính là để chia sẻ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về Blockchain. Qua đó trang bị cho mọi người hành trang tốt nhất để đón đầu xu thế công nghệ mới, xu thế mang tên Blockchain

 

Thông tin liên hệ:

  • Website: https://nguyenthanhnam.net/
  • Email: nguyenthanhnam3148@gmail.com
  • Địa chỉ: Số 609 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội
  • Số điện thoại: 0877803148